Klik op de schakel voor verenigingsinformatie
HOME Stichting VOMO Bestuur Inhoud bladen Advertentiekosten

 

Stichting Verenigingsbladen Oud-studenten Maritiem Onderwijs      januari 2016

 


Voorzitter :  De heer A. Boom (Auke)

06-53832704

vomo@aukboom.nl


Penningmeester :   

De heer  R. Reuter (Rein)

0495547483

reinreuter@me.com


 

Secretaris              De heer J. Vermeulen (Joop)

0348413593

+31623719398

xenos1929@outlook.com


Bestuurder :

       De heer A.J.W.M. Rijpert (Adri)

               0223661797

 

  

Bestuurder :

De heer A.P. Poldervaart (Ab)

      0181-482060
      +31650647389

   
      ab.adrie@hetnet.nl


 

 Bestuurder              De heer H.J. de Vries (Henk)

0599234550

+31650647389

henkjdevries@ziggo.nl
 


Bestuurder              De heer  L.W. Naudts (Luc)

        0344601888
Fax:
0344602000

vomo.exploitatie@gmail.com


 

 

Webmaster             De heer C. van der Schoor (Cor)

                        Van Woudeweg 34

                        2481 XN Woubrugge

                        0172518610

                        cvdschoor@gmail.com


 

Aangesloten verenigingen en hun bestuur

 

“Abel Tasman”

Vereniging van Oud-leerlingen van de Zeevaartscholen van Delfzijl en Groningen

 

Voorzitter              De heer E.J. Hoekstra (Bert)

0596629223    
+31651350652    
ejhoekstra@home.nl    

 

Vice-Voorzitter              De heer R. van Doorn(Rick)

0878765476    
+31638893395    
rvdoorn1@xs4all.nl    

 

Secretaris              De heer G. Roorda (Gerrit)

0592414005

   
+31651106870    
groorda@xs4all.nl secretariaat@abeltasmanweb.nl  

 

Penningmeester          De heer H.J. Harink(Henk Jan)

0384600558    
+31650216765    
hjharink@hetnet.nl    

     
      
 

Ledenadministratie      De heer H.J. de Vries (Henk)

0599234550    
+31650647389    
henkjdevries@ziggo.nl    

  

Vereniging van Reünisten van de Hogere Zeevaartschool
Den Helder

 

Voorzitter              De heer  R. Markus (Ruud)

0223642764    
r.markus01@quicknet.nl    
     


 

Secretaris              De heer R. Kwast (Ruud)

0223642653 Tweede secretaris De heer M.Haeck (Martin
rkwast@quicknet.nl   0725645367
   

m.haeck@upcmail.nl

 

                                       Penningmeester          De heer M. de Wolf (Martin)
 

0223631001 Tweede penningmeester De heer K. Bijl

martin.beus@quicknet.nl

 

0223633572

   

eri.klaas@planet.nl


 Vereniging van Oud-studenten van de Maritieme Opleiding Groot Amsterdam (VOSMOGA)

 

Voorzitter              De heer J.P. Stuifbergen (Jack)

0713610853    
jack.stuifbergen@gmail.com    
     

 

Secretaris              Mevrouw S.A. Zeegers (Suze)

0206903005    
sazeegersmanck@12move.nl
 
   
     

 

Penningmeester          De heer R.Vos (Ruud)

023-5291871    
rudivosr@hotmail.com    
     

 

 


“Volle Kracht”

Vereniging van Oud-studenten van het Hoger en Middelbaar Zeevaartonderwijs Rotterdam

 

Voorzitter              De heer A.J. Neleman

+31654678621    
a.j.neleman@casema.nl    
     


 

Secretaris              De heer F.A.M. Vergroesen (Frank)

0765421650    
+31644537377    
f.vergroesen@hetnet.nl    

 

Penningmeester          De heer L.W. Naudts (Luc)

Tel: 0344601888    
Fax: 0344602000    
vk.penningmeester@gmail.com    

  

“Maarten Tromp”

Vereniging van oud-leerlingen en oud-leraren van de School voor Scheepswerktuigkundigen te Brielle en van het Scheepvaart- en Transport College te Brielle

 

Voorzitter              De heer A.P. Poldervaart (Ab)

0181482060    
+31615380102    
ab.adrie@hetnet.nl    

 

Secretaris      A.A. Jansen (Arno)       

0181415252    
jansenaa@outlook.com    
     

Penningmeester          De heer W.C. Poortvliet (Cees)

0181483486    
w.poortvliet@upcmail.nl    
     

  

Verenigingsbladen en redacties

 

Ankerpark           De heer  B. Martinus  (Beno)
                           0049 2567937949
                           martinus.sr121@gmail.com

 


 

Navigare                De heer J.C. Ulrich (Hans)

0299428134

ulrich@volhzsa.nl
 

          De heer W.B. Grund (Wim)          

0206891567

wb.grund@planet.nl


 

Noordvaarder  

         Redacteur     Jelle S. de Jong

 0572-392452

 06-20533404

kabvieter@hotmail.com

 

Noordvaarder            De heer H. Zuur (Henk)

Lid van de redactie    

0596636247

+31653938721

henkzuur@planet.nl
 

De Spreekbuis           Mevrouw H.C. de Man (Hilde)

0104663684

vk.redacteur@hetnet.nl
 

Mevrouw M. van Helvoirt (Maira)

0104668997

maira.van.helvoort@me.nl

 

 

De Trompetter           De heer S.A. Has (Ton)

0181484261

has.ton.has@gmail.com

                               De heer W.G. Krispijn (Wout)
018148349   +31(0)6613381578

        wgkrispijn@gmail.com
 

 

Eindredactie en grafische vormgeving

Arno Dirkzwager


Realisatie

Yellow & Finch Publishers

Pres.Rooseveldtlaan 739
4383 NG Vlissingen

tel: 0118-473398
         fax: 0118-461150

info@ynfpublishers.com

          www.ynfpublishers.com

 

Exploitatie advertenties

 

Coördinator             De heer L.W. Naudts (Luc)

0344601888

                vomo.exploitatie@gmail.com
 

 

Regio West             De heer L. van der Woude (Lieuwe)

0725641906

+31653832312

l.vanderwoude@live.nl
 

 

Regio Noordwest         De heer P.L. Rollingswier  (Piet)

0517431320

plrollingswier@planet.nl

 

 

Regio Noord             De heer H.J. de Vries (Henk)

0599234550

+31650647389

henkjdevries@ziggo.nl
 

                   De heer  G. Roorda (Gerrit)
       0592414005


      secretariaat@abeltasmanweb.nl

 

 

Regio Zuidwest 1        Mevrouw H.C. de Man (Hilde)

0104663684

vk.redacteur@hetnet.nl
 

 

Regio Zuidwest 2       De heer D.G. de Reus (Dirk)

          0181-416267 

         dgreus@chello.nl

 

Verzendhuis             Perfect Direct Mail Groep

Postbus 11200

3004 EE Rotterdam

0102452000

Sander van der Hoogt

s.vanderhoogt@perfectgroep.nl
 

 

Archief            Archief Stichting Verenigingsbladen Oud-

                        studenten Maritiem Onderwijs

            p/a Yellow & Finch Publishers

            President Rooseveltlaan 739

            4383 NG Vlissingen